Електронен документен архив

 • Лесно, бързо и удобно архивиране на хартиени и електронни документи
 • Надеждно и сигурно съхранение на архивираните документи за неограничен период от време
 • Възможност за търсене и извличане на документи от архива
 • Голямо разнообразие от поддържани файлови формати
 • Възможност за интеграция с различни софтуерни системи

Сигурно архивиране на документи

 • Софтуерната система iRhive е проектирана да гарантира максимална сигурност на архивираните файлове посредством дублирано копиране на документите, подписване с електронен подпис, следене на контролни суми и други
 • iRhive разполага с добре развита система за контрол на достъпа до архивираните документи
 • Дигиталния архив е разработен в съответствие с всички съществуващи стандарти ИТ стандарти за сигурност
 • Системата притежава пълен лог файл на всички действия в системата

Защо ви е необходимо използването на нашия архивиращ софтуер?

Архивирате

лесно документите си

Премахнете безпорядъка от документи по бюрата на Вашите служители

Сигурност при

съхранението на документи

Имате гаранции за сигурното и надеждно съхранение на Вашите документи

Лесно откривате

документи в архива

Намирате търсеният от Вас файл, много по-бързо, лесно и удобно

ИНФОРМАЦИЯТА Е ВАЖНА

НОВИНИ

Информацията е най-важният ви актив. iRhive ви предоставя богатство от средства и инструменти, които ви помагат да се възползвате от него. Чрез интегриране на iRhive с вашите системи, софтуер, услуги и решения, завършвате цялостната информационна инфраструктура, която да работи за успеха на вашия бизнес.

iRhive работи в организации от публичния и частния сектор - във всяка индустрия и с всякакъв размер - от нововъзникващите до организации с многомилионен оборот.

Ние помагаме на нашите клиенти с консултации и решения при изграждане и управление на интелигентни, гъвкави и сигурни информационни инфраструктури. Поставяйки здрави основи на информационната инфраструктура на своята организация вие ще осигурите стратегия за жизнения цикъл на информацията, сигурността на критичните информационни масиви, както и средства за управление на съдържанието, превръщайки всичко това във ваше основно конкурентно предимство. Едновременно с това избягвате потенциално сериозни рискове и намалявате значително разходите, свързани със съхраняване и управление на информацията.

Успешно захранване

iRhive успешно захранва с данни MediaMonitor за Винпром Пещера

Нови клиенти

iRhive ще съхранява документи в Профилинк

Регистрирайте се, за да тествате различните възможности на iRhive и да разгледате Демо на продукта.

МНЕНИЕ НА КЛИЕНТ

Директор
Ползването на iRhive означава ориентация към технологии, които минимизират разхода на хартия. Днес е модерно те да се наричат безхартиени технологии. Подобен подход гарантира постигането на ползи от финансов и екологичен аспект. В това няма съмнение! Отделно от това, iRhive позволява преминаването към ново, качествено, по-високо ниво на процесите на съхранение и ползване на документите.
Кредитен Инспектор
Питате какво ми харесва в iRhive? Преди всичко, той гарантира съхранението на оригиналните документи. Това в моята професия е много важно. Спестява много време и ме улеснява в последващата работа с тях – търсене, възпроизвеждане и всичко, което си помислите.
Счетоводител
С две думи – голямо удобство! Изцяло отпадна задължението на колегите от отдела да размножават фактурите. Сега, с въвеждането на iRhive, нещата са ясни – сканираш еднократно фактурата, слагаш я в папката и тя повече никога не излиза от там. След това тя се появява автоматично в дневниците на покупките, в досието на доставчика, в отчета за разходите, който шефа следи ежедневно и още на няколко места в счетоводната програма. Удобна работа, а и пести средства!
Деловодител
Какво по-хубаво от това в деловодството да има ред? Да, за мен създаването на ред е основната отличителна черта на iRhive! Отпадна ровенето по прашните рафтове, търсенето с часове на документи по папките. Сега само с едно натискане на клавиш и получавам нужната информация. Не само това - гледaм на екран документите, които търся едно към едно с оригинала. За моята работа това е важно. Щях да забравя – много от колегите вече не ме товарят с поръчки за търсене на документи. По-лесно им е сами да ги намерят.
Секретарка
Предимствата на iRhive могат да бъдат систематизирани така:
 • Удобно и лесно намиране на документи;
 • Контролиран достъп до документите и елиминиране на възможността за изтичане на фирмена информация;
 • Създаване на ред в работата с документи в администрацията;
 • Уникален вариант за споделено ползване на документи между колеги или клиенти.